EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY

Hotel Continental v Brně

Kounicova 680/6, 602 00 Brno
POZOR! Continental není International! V Internationalu byl minulý ročník.

19. října 2023

8:30–16:00

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

O KONFERENCI

Národní konferenci EVVO a environmentálního poradenství pořádá Lipka pro Ministerstvo životního prostředí od roku 2017. Akce je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Také novinářům, studentům a dalším zájemcům o inspiraci.

Letošní ročník je zaměřen na propojení environmentálních a sociálních témat. Účast přislíbili přednášející, kteří se věnují nejrůznějším skupinám znevýhodněných, klimatické spravedlnosti a spravedlivé transformaci, energetické chudobě a rázovitým regionům. Nebudou chybět příklady ekosociálních aktivit ekocenter. Hlavním smyslem setkání by mělo být zamyšlení nad skutečností, že bez sociálního není environmentální a bez environmentálního není sociální.

Konferenci financuje MŽP a Jihomoravský kraj. Účastnický poplatek činí 400 Kč.

  • 2021 - Krajina pro život

PROGRAM

8:30–9:00

Čas na malou snídani, prezenci a radost ze shledání po delším čase

8:30–9:00
9:00–9:30

Pozvání do spravedlivého světa

9:00–9:30
10:20–10:25

Představení publikace Petra Daniše Klima je příležitost

10:20–10:25
10:25–10:55

Přestávka na občerstvení

10:25–10:55
11:55–12:15

Vyhlášení ceny Ekopublika 2022

Více o Ekopublice

11:55–12:15
12:15–13:15

Přestávka na oběd

12:15–13:15
14:20–14:40

Přestávka

14:20–14:40
14:40–15:40

PECHA KUCHA – PŘÍKLADY EKOSOCIÁLNÍCH AKTIVIT EKOCENTER

EKOVÝCHOVA A SOCIÁLNÍ PRÁCE V ESTER, Z. S. (Abraham Staněk)
BABIČKY PRO KLIMA (Yvonna Gaillyová)
EKOVÝCHOVA PRO DĚTI S AUTISMEM? (Stanislava Švédová a Lucie Růžičková)
WHY NOT (Dagmar Kubíčková)
SOCIÁLNÍ TÉMA V ZAHRADNÍ TERAPII (Jana Dvořáčková)
EKOVÝCHOVA A OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY Z OBLASTÍ SE ZHORŠENÝM OVZDUŠÍM (Martin Šrom)
JAK (NE)ZALOŽIT SOCIÁLNÍ PODNIK VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY (Lenka Skoupá)

14:40–15:40
15:40–16:00

Malé překvapení na závěr

15:40–16:00
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

ORGANIZÁTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Organizátoři


Spolupracující organizace

 

MINULÉ ROČNÍKY KONFERENCE