JANA DVOŘÁČKOVÁ

předsedkyně Asociace zahradní terapie


Jana Dvořáčková vystudovala sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje jako projektová manažerka na Lipce – školském zařízení pro environmentální vzdělávání a na Jihomoravské krajském úřadě. Oblastmi, kterými se zabývá, jsou podnikavost a kreativita ve vzdělávání, environmentální výchova, akční plánování. Vedla projekty podpořené z fondů EU, programu Erasmus+ i přeshraniční spolupráce. Věnuje se také inkluzivnímu vzdělávání a zahradní terapii, je předsedkyní Asociace zahradní terapie (www.asociacezt.cz).
Má ráda sport, cestování, přírodu, zahradničení. Řídí se mottem „Není důležité, co ze své
zahrady uděláte, nýbrž co Vaše zahrada udělá z Vás.“