Připravujeme pro vás webové stránky

7. NÁRODNÍ KONFERENCE EVVO A ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ

LABYRINT KOMUNIKACE nejen O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

LABYRINT KOMUNIKACE nejen O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

3. října 2024

3. října 2024

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

O KONFERENCI

LABYRINT KOMUNIKACE nejen O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

Sedmý ročník konference jsme zaměřili na téma komunikace nejen o klimatické změně. Orientovat se v současném, rychle se měnícím světě není jednoduché. Zvláště, když na nás na každém rohu prostřednictvím médií číhají nástrahy v podobě nejrůznějších, často i protichůdných, či záměrně manipulovaných informací. Naši řečníci se vám pokusí podat pomocné lano a provést vás nelehkým labyrintem světa informací a komunikace. Na tom, jakou komunikaci volíme, jakým informacím věříme, jak s nimi pracujeme a jak na jejich základě jednáme totiž záleží nejen kvalita našeho vlastního života, ale i stav světa okolo nás i stav naší planety.

V rámci naší konference se na téma komunikace podíváme z různých úhlů pohledu. Dozvíte se, kde, proč a jak vznikají dezinformace a jak je rozpoznat, i to, jak se téma komunikace a dezinformací propisuje do vzdělávání a RVP. Předvedeme vám praktické nástroje a způsoby efektivní komunikace, abyste byli dobře vybaveni na cestu labyrintem a byli i dobrými průvodci pro vaše žáky, kolegy i rodinné příslušníky a přátele.

PRO KOHO AKCI PŘIPRAVUJEME

Konference je určena především pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a odborné veřejnosti. Ale také novinářům, studentům a dalším zájemcům o téma komunikace a dezinformací. Jako vždy počítáme s tím, že mnozí přijdou také nabrat elán, pozitivní energii a zažít radost ze setkání s řadou profesně i lidsky blízkých kolegyň a kolegů.

Jak probíhaly minulé ročníky konference se můžete dozvědět na webových stránkách:

ORGANIZÁTOŘI