INFORMACE O KONFERENCI

EKOVÝCHOVA SPRAVEDLIVĚ PRO VŠECHNY

… aneb aby byla ekovýchova inkluzivní, tedy i pro cílové skupiny, na které jsme zatím moc nemysleli

V minulosti nás oprávněně pohoršovaly výroky typu „ekologie je třešnička na dortu a nejprve si na ni musíme vydělat“. Dnes už tato tvrzení neslýcháme. Jenže je nabídka programů environmentálního vzdělávání a výchovy opravdu určena všem, nebo pro některé skupiny zůstává onou nedostupnou „třešinkou na dortu“? Nemíjí lidi znevýhodněné sociálně, zdravotně či jinak? To je něco, nad čím se máme trvale zamýšlet, cíleně své programy stavět inkluzivně či je přímo zaměřovat na skupiny jakkoli „na trhu EVVO“ znevýhodněné. Konference má posloužit tomu, abychom se o potřebách znevýhodněných dozvěděli, abychom se utvrdili v tom, že jedině „ekovýchova pro všechny“ je skutečně pro všechny, pro každého z nás a pro lepší svět. Podívejme se v konferenční den na svět očima lidí se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Ukažme si příklady existujících programů, které nás mohou inspirovat. A pojďme se seznámit více do hloubky s důležitými tématy, kde se environmentální a sociální problémy a výzvy potkávají, a je tedy potřeba je do vzdělávání a osvěty zahrnout.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Většinu nákladů hradí Ministerstvo životního prostředí, finančně zapojen je také Jihomoravský kraj. Symbolický účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč. Faktury budeme přihlášeným účastníkům posílat v druhé polovině září.

DOPRAVA

Hotel Continental (nikoli předloňský International) se nachází u centra města Brna na ulici Kounicova 6. Přijedete-li vlakem na brněnské hlavní nádraží, snadno dojdete pěšky (cca 1200 m, Masarykova ul. – nám. Svobody – Rašínova ul. – Moravské nám. – Kounicova ul.). Případně se můžete z hlavního nádraží přiblížit tramvajemi č. 1 (na zast. Moravské nám.), č. 4, 9, 12 (na zast. Česká).
Parkování aut je možné na hotelovém parkovišti a v podzemních garážích (za poplatek 35 Kč/hod.) o něco levnější parkování je ve vedlejším parkovacím domě Rozmarýn. Další možnosti a pravidla parkování na ulicích najdete na parkovanivbrne.cz. Vzhledem k zaměření akce však předpokládáme, že většina účastníků přijede hromadnou dopravou.

STRAVA

Pro registrované účastníky konference bude zajištěno stravování v místě konání akce – lehké občerstvení během přestávek a lehký oběd. A pochopitelně káva a čaj a voda s bylinkami, jinak by konference nebyla konferencí.