JAN MILOTA

poradce pro ukončování bezdomovectví


Jan Milota je poradcem pro systémovou změnu v obcích, což znamená, že poskytuje obcím poradenství, jak mohou co nejefektivněji zavádět různé nástroje na ukončování bezdomovectví. Kromě poradenství obcím se zaměřuji na rozvoj přístupu Housing First a rozvoj programů prevence ztráty bydlení (je jedním z autorů Metodiky prevence ztráty bydlení).