JITKA DATINSKÁ

vedoucí lektorského týmu Centra Veronica Hostětín


Absolventka Fakulty humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V ZO ČSOP Veronica působí jako lektorka a koordinátorka EVVO, je členkou řídicího výboru. Má na starosti komunikaci se školami, tvorbu a realizaci ekologických výukových programů a metodických materiálů pro pedagogy. Během své lektorské praxe koordinovala projekty a byla členkou realizačních týmů projektů, které se tematicky zabývaly EVVO pro osoby zdravotně znevýhodněné. Je spoluautorkou metodik výukových programů, které jsou cíleny na děti se specifickými potřebami.