VIDEOGALERIE

Podívejte se na videozáznamy přednášek z 6. Národní konference EVVO a environmentálního poradenství ze dne 19. října 2023 na našem Youtube kanálu.

BABIČKY PRO KLIMA

Pocit osamělosti a neporozumění současnému světu je častým problémem, který trápí seniory a seniorky. Ukážu jednu z cest, jak tomu čelit environmentální osvětou a zároveň mít dobrý pocit, že třeba něco zmůžu.
EVVO A SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO KLIENTY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

V příspěvku se zaměřím na základní poznatky z terénu: v rámci podpory lidí v bytové nouzi zjišťujeme, že energetické chudoba často souvisí s neracionálním užíváním energií. V posledním roce jsme mapovali situaci v souvislosti s energetickou krizí a zjistili jsme, že je mimo jiné nutné vhodně zaměřit vzdělávací aktivity pro uživatele sociálních služeb, aby uměli efektivně užívat energie a další zdroje. Doplním rovněž základní spektrum důsledků nízké obeznámenosti s využíváním zdrojů v cílové skupině.
ENERGETICKÁ CHUDOBA, LEKCE Z MINULÉ ZIMY

Energetická krize se nevyhla nikomu z nás a z energetiky se během loňské zimy stalo přední téma. Ani letošní zima přitom nemusí být jednoduchá. O čem byla kampaň Energie lidem? Kdo na energetické krizi prodělal a kdo na ní naopak vydělal? Jak mluvit o energetické krizi a energetické chudobě v souvislostech? O tom všem bude povídat Petr Doubravský z platformy pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set.
EKOLOGIE NENÍ PRO CHUDÉ

Ženský vzdělávací ústav Brno (Vesna) podporuje od května 2021 nízkopříjmové rodiny z Brna a okolí, od února 2022 i rodiny utíkající před válkou. Velmi zblízka sledujeme, jak hluboké jsou rozdíly mezi ekologickým uvědoměním a chováním rodin s vyšším vzděláním a stabilnějším zázemím, a nejzranitelnějších rodin, pro něž je šetření energiemi zcela nedostupné. Jak na tyto rodiny dopadla energetická krize? Co dělat, aby výzvy k „investicím do úspor“ nebyly pro tyto rodiny hořkou ironií?
JAK ŘÍKAT DĚTEM TĚŽKOU PRAVDU

Žádná otázka není špatná či hloupá. V mé knize se dva sourozenci ptají na smrt, ironii, rozpad vztahů i politiku. I když klimatická krize není tématem, ukazuji cestu, jak vést dialog o světě kolem nás. Ve svém příspěvku zdůrazním, jak srozumitelně vysvětlit složité společenské problémy. Přiznám, že i dospělí nevědí vše. Strach máme všichni. „Bojím se, že mně dítě nepřiblíží své myšlenky kvůli mé reakci. A to nechci dovolit.“
KLIMATICKÁ SPRAVEDLNOST A SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Změny klimatu dopadají na různé skupiny obyvatel odlišně. V lokálním i globálním měřítku jsou někteří lidé vůči klimatickému kolapsu zranitelnější než jiní. Co je to klimatická spravedlnost? A může být transformace na bezuhlíkovou ekonomiku spravedlivá?
I DĚTI MOHOU SPRAVEDLIVĚ ROZHODOVAT O BUDOUCNOSTI

Jak můžeme vytvořit fungující demokratický systém rozhodování, který upřednostňuje blaho lidí a životního prostředí s ohledem na dlouhodobé důsledky? Jsou občanská shromáždění odpovědí na tuto otázku? Jaké mají historické kořeny, na jakých etických principech stojí, jakou mají metodologii a standardy kvality? Jakým způsobem se dají principy občanských shromáždění implementovat ve školách? Co přineslo Dětské občanské shromáždění řešící ztrátu biodiverzity, kterého se zúčastnily děti a mladí lidé ve věku 7 – 17 let?
ZDRAVOTNĚ PESTŘÍ V ZÁPLAVĚ ŠEDI

Jak vidí programy EVVO lidé s různým druhem znevýhodnění? Je možné ušít programy opravdu na míru? Nebo by jim víc vyhovovalo něco jiného? A kde vidí prostor pro zlepšení? Jak by vypadal ideální svět/program z pohledu různých pestrostí?
ZDRAVÍ A KLIMA: PROPOJENÉ NÁDOBY, O KTERÝCH ZATÍM MLUVÍME JEN MÁLO

Změna klimatu je označována jako největší hrozba pro lidské zdraví ve 21. století. Její zdravotní dopady se ale v české veřejné debatě příliš neprobírají. Není divu: nemáme zde instituce ani experty, kteří by se tím zabývali, o tématu se během svého studia neučí ani budoucí zdravotní profesionálky a profesionálové.
Jinde ve světě se to daří měnit: podíváme se, jak se povedlo téma zdravotních dopadů klimatické krize úspěšně zakomponovat do studijního plánu mediček a mediků v Clevelandu, i na první krůčky, které se v tomto ohledu dějí v Česku.
LIMITY GENERICKÉHO MASKULINA V MĚNÍCÍM SE KLIMATU, A JAK DÁL

Genderově škodlivé, slepé, citlivé, reaktivní nebo transformativní. Řeč je o klimatických politikách, kterých je všude kolem nás čím dál více, ale ne vždy jsou spravedlivé pro všechny. Česko se dlouhodobě umisťuje na nižších příčkách jak v oblasti zmírňování klimatické krize, tak i v oblasti genderové rovnosti. Jak tyto problematiky spolu souvisí?
A jak zajistit, aby klimatické politiky neprohlubovaly již existující nerovnosti, ale přispívaly k nutné společenské (i energetické) transformaci?
KLIMATICKÁ MIGRACE: REÁLNÁ HROZBA NEBO NOVÁ ŠANCE?

Klimatická migrace je fenomén, který se čím dál častěji objevuje ve světových i českých médiích a prohlášeních politiků jako významná hrozba. Přednáška se v extrémní stručnosti bude snažit odpovědět na otázky: Čeho se politici a novináři bojí? Jsou tyto hrozby reálné? Jaké jsou odhady počtu klimatických migrantů do budoucna? Jaké jsou hlavní cílové destinace? Jak odlišíme pracovní a klimatickou migraci? Můžeme najít nějaká pozitiva na klimatické migraci?