ROMANA JUNGWIRTH BŘEZOVSKÁ a ADELA SYSLOVÁ

analytičky Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky


Romana Jungwirth Březovská a Adela Syslová jsou analytičky Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky, kde se společně mj. zabývají genderovou dimenzí změny klimatu a souvisejícími řešeními. Romana se také zaměřuje na mezinárodní klima vyjednání a změnu klimatu v širších souvislostech, v současné době pracuje na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Adela aktuálně žije na Slovensku a věnuje se tvorbě dekarbonizačních strategií a nastavování klima politik hlavního města Bratislavy.