JITKA BURIANOVÁ

ministerský rada


Po studiu na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích ji osud zavál do Prahy na MŽP. Po několikaleté přestávce strávené dobrovolnickou prací v zahraničí a prací v sociální oblasti, se opět vrátila k práci na MŽP a tématu EVVO. Volný čas tráví rozjímáním, snahou naučit se nicnedělat, pohybem na suchu i ve vodě a seberozvojem. Taktéž provází lidi, kteří jsou čerstvě na vozíku po míšním poranění jako tzv. Peer mentor. Ideální den by pro ni měl mít alespoň 30 hodin, aby se dalo stihnout všechno, co uzná za vhodné. Má ráda výhledy z okna do zeleně.