ANNA BROMOVÁ

doktorandka Ústavu výzkumu globální změny AV ČR


Anna Bromová je doktorandkou Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a na Katedře environmentálních studií FSS MU. V Národním institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) se věnuje transdisciplinárnímu výzkumu sociálně-ekologické resilience v kontextu tranzitivního designu. Dlouhodobě je součástí hnutí za klimatickou spravedlnost a jako designérka se podílela na projektu Klimavize—podkladu pro rozvoj strategického myšlení v českém klimatickém hnutí.