Připravujeme pro vás webové stránky

6. NÁRODNÍ KONFERENCE EVVO A ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ

EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY

EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY

aneb aby byla ekovýchova inkluzivní, tedy i pro cílové skupiny, na které jsme zatím moc nemysleli.

aneb aby byla ekovýchova inkluzivní, tedy i pro cílové skupiny, na které jsme zatím moc nemysleli.

19. října 2023

19. října 2023

Hotel Continental v Brně

Hotel Continental v Brně

O KONFERENCI

Národní konference environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a environmentálního poradenství s názvem Ekovýchova spravedlivě pro všechny se uskuteční dne 19. října 2023 v hotelu Continental v Brně.

Výroky a názory typu „ekologie je třešnička na dortu a nejprve si na ni musíme vydělat“ jsme byli oprávněně pohoršeni a snad již z naší společnosti zmizely. Jenže skutečnost, že nabídka programů environmentálního výchovy a vzdělávání často míjí lidi znevýhodněné, sociálně, zdravotně či jinak, poněkud třešinkování na dortu připomíná. To je něco, nad čím se máme trvale zamýšlet, cíleně své programy stavět inkluzivně či je přímo zaměřovat na skupiny jakkoli „na trhu EVVO“ znevýhodněné.  Konference má posloužit tomu, abychom se o potřebách znevýhodněných dozvěděli, abychom se utvrdili v tom, že jedině „ekovýchova pro všechny“ je skutečně pro všechny, pro každého z nás a pro lepší svět.  Podívejme se v konferenční den na svět očima lidí se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Ukažme si příklady existujících programů, které nás mohou inspirovat. A pojďme se seznámit více do hloubky s důležitými tématy, kde se environmentální a sociální problémy a výzvy potkávají, a je tedy potřeba je do vzdělávání a osvěty zahrnout.

Jak probíhaly minulé ročníky konference se můžete dozvědět na webových stránkách:

  • 2021 - Krajina pro život