ORGANIZÁTOŘI

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších a nejstarších organizací v ČR, které se věnují EVVO. Lipka učí venku za každého počasí, vodí (někdy vyhání) účastníky svých akcí do přírody, aby ji poznali všemi smysly. Od roku 2017 patří mezi její oblíbené činnosti právě Národní konference EVVO a enviporadenství.

Ministerstvo životního prostředí je autorem nápadu pořádat Národní konferenci EVVO a ekoporadentví právě v Brně a souběžně s Ekofilmem (s výjimkou letoška, kdy Ekofilm proběhne o dva týdny dříve). Hradí většinu nákladů potřebných ke konání akce. Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka.

Jihomoravský kraj je zřizovatelem Lipky. EVVO patří k jeho prioritám, environmentální vzdělávání začleňuje do všech strategických dokumentů a prošlapává cestu k ekologičtějšímu provozu svých příspěvkových organizací.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Pavučina, síť středisek ekologické výchovy je střešní organizací pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Z členství v ní neplynou téměř žádné materiální výhody. Členská základna je tvořena organizacemi, které mají potřebu navázat přátelství, spolupráci a načerpat inspiraci.

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště ZO ČSOP Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Aktivity rozvíjí v širokém záběru od místního detailu po mezinárodní souvislosti „z Hostětína po Evropu“.

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených článků v tisku, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.