EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY

Hotel Continental v Brně

Kounicova 680/6, 602 00 Brno
BACHA! Continental není International! V Internationalu byl minulý ročník.

19. října 2023

8:30–16:00

KONTAKT

Hlavní kontaktní osoba
PAVLÍNA ŽILKOVÁ
pavlina.zilkova@lipka.cz
545 228 567, 731 110 943

Zástupce Lipky
HANA KORVASOVÁ
hana.korvasova@lipka.cz
737 478 188

Zástupce MŽP
MIROSLAV NOVÁK
Miroslav.Novak@mzp.cz
267 122 451

DORUČOVACÍ ADRESA
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Lipová 233/20, 602 00, Brno

ORGANIZÁTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Organizátoři


Spolupracující organizace