MARIE KŘIVÁKOVÁ

ředitelka Centra Veronica Hostětín


Absolventka Vysoké školy báňské, obor Komerční inženýrství (environmentální inženýrství a právo). Od roku 2012 pracuje v ZO ČSOP Veronica jako ředitelka a projektová manažerka. Je členkou řídicích výborů Asociace zahradní terapie, Tradice Bílých Karpat, z. s., ZO ČSOP Veronica a programového výboru MAS Bojkovsko. Spolupracuje s několika pacientskými organizacemi.
V rámci své praxe se dlouhodobě zabývá propojováním EVVO se sociální oblastí, podporou místní ekonomiky a environmentálním sociálním podnikáním. V řadě projektů zaměřených na tuto oblast působila jako hlavní koordinátorka a supervizorka pro tvorbu pomůcek pro nevidomé a pro vznik Zahrady smyslů.