předání ceny za environmentální publicistiku
EKOPUBLIKA 2016

První ročník Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku společně uspořádaly čtyři brněnské neziskové organizace – Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvo, Nadace Veronica, Katedra environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Posláním této nesponzorované akce je podpořit a zviditelnit publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v roce 2016 v denním a týdenním tisku v České republice. Ekopublika je oceněním přínosu těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti.

O držiteli Ekopubliky rozhodla 13členná odborná porota ve složení Martin Mach Ondřej (Ekolist), Vít Kouřil (časopis Sedmá generace), Jiří Guth (Kulturní noviny), Anna Hubáčková (senátorka, starostka Ratíškovic), Tomáš Feřtek (EDUin, o. p. s.), Vojtěch Kotecký (Glopolis), Tomáš Kažmierski (MŽP ČR), Jaroslav Čuřík (Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU), Kateřina Nováková Havránková (Český rozhlas Praha), Eva Hauserová (spisovatelka), Lubor Kysučan (filolog a environmentální historik), Naďa Johanisová (Katedra environmentálních studií FSS MU) a Mojmír Vlašín (Ekologický institut Veronica, zastupitel města Brna).

Vyhlášení výsledků Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku se uskuteční v rámci Národní konference EVVO a environmentálního poradenství Pět oken do ekovýchovy 5. října 2017 na Staré radnici za účasti spoluorganizátorů Ekopubliky a prezidenta souběžně probíhajícího Ekofilmu pana Ladislava Mika.

Do druhého ročníku Ekopubliky, ve kterém oceníme nejlepší články v denním či týdenním tisku za rok 2017, se může zapojit každý – stačí poslat nominační návrh s uvedením autorky či autora, názvu deníku nebo týdeníku a přesného data publikování článku na adresu redakce Kulturních novin: redakce@kulturni-noviny.cz, anebo přímo na webovou stránku www.ekopublika.cz.

 

Aleš Máchal, administrátor Ekopubliky (ales.machal@lipka.cz)