ROBERT STOJANOV

vědec


Robert Stojanov vyučuje a bádá na Mendelově univerzitě v Brně nad vztahy mezi migrací obyvatel, ekonomickým rozvojem a dopady změny klimatu. Dále se zabývá adaptačními strategiemi ve vztahu ke změně klimatu a efektivností rozvojových intervencí. Robert nedávno působil jako hostující profesor na Univerzitě v Padově a jako stipendista programu Jean Monnet Fellow na European University Institute. Také obdržel certifikát z oboru Climate Change & Its Impacts na Brown University (člen Břečťanové ligy) a získal prestižní stipendium Jean Monnet Postdoctoral Fellowship na  European University Institute.