LENKA SKOUPÁ

předsedkyně Toulcova dvora, ekopedagožka


Více než 20 let působí na poli EVVO a jako vedoucí socioterapeutické farmy v SEV Toulcův dvůr. Od roku 2009 je jeho předsedkyní. V této pozici se podílela na přípravě projektu, vzniku a rozvoji sociálního podnikání. Je členkou tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství při MZe. Této problematice se věnuje i na ČZU v Praze v rámci předmětu Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty. Publikuje se zaměřením na welfare zvířat a jejich využití ve výuce a zoorehabilitaci.