DAGMAR FILGASOVÁ

vedoucí pracoviště SONS


Dagmar Filgasová je členkou republikové rady SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s.) a věnuje se především projektům cíleným na začlenění osob s těžkou zrakovou vadou do běžného života. Je nevidomá, vede pracoviště SONS ve Vsetíně a řídí také dva celostátní kulturní festivaly nevidomých a slabozrakých umělců Tyfloart a Dny umění nevidomých. V oblasti přístupnosti životního prostředí pro zrakově postižené zpracovala již několik projektů, na jejichž praktickém využití spolupracuje s Centrem Veronica Hostětín.