Způsob života, vzdělávání a využití volného času dětí, se během posledních 20 let výrazně proměnily a významně se posunuly z reálného světa do světa virtuálního. To způsobuje snížení kontaktů s přírodou a nedostatečnou manuální zručnost zejména u městských dětí. Velkou výzvou je jak motivovat žáky pro technické a přírodovědné vzdělávání, podporovat manuální zručnosti a dovednosti dětí. Vzdělávání musí být více propojeno s reálným okolním světem a se získáváním praktických dovedností, aby mohlo být vzděláváním pro udržitelný život v podmínkách měnící se Evropy a k tomu se přírodní školní zahrady – učebny hodí skvěle. Léčebný potenciál zahrad a přírody je bonusem navíc a my jej postupně objevujeme v celé jeho šíři a kráse. Zahradní terapie pomáhá zkvalitnit život všem zúčastněným.

Přednáší: Dana Křivánková (lektorka kurzů zahradní terapie, Lipka)