V příspěvku se krátce seznámíme s tím, co je Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy a proč je dobré certifikaci podporovat, shrneme si dosavadní zkušenosti se zaváděním systému do praxe, představíme si, jak nahlížejí na certifikaci organizace, které již certifikát obdržely a jaké vidí v procesu certifikace přínosy. Zamyslíme se nad tím, jak mohou certifikaci využívat nejen střediska ekologické výchovy, ale také podporovatelé environmentální výchovy a příjemci služeb, zejména školy.

Přednáší: Aleš Kočí (vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA)