Okno první: Vztah k přírodě
JAKÝ VZTAH K PŘÍRODĚ MÁM, TAKOVÝ PŘEDÁVÁM

Vztah k přírodě má každý, nelze ho nemít, i kdyby to znamenalo strachy raději ani na chvilku neopustit chodník. Zkusíme si proto položit otázku, jaký máme vztah k přírodě my osobně. Proč je dobré to vědět? Ze vztahu k přírodě vyplývá chování k ní. Pokud jsme pedagogové, nebo rodiče, nabízí se otázka, co můžeme dělat se vztahem dětí k přírodě. Zlaté pravidlo pedagogiky velí začít u sebe, být dobrým vzorem. Příspěvek proto nabídne nástroje k sebereflexi. Doprovodem budou obrázky z lesních mateřských škol, kde je vztah k přírodě zkoušen denně venku za každého počasí.

Přednáší: Tereza Valkounová (předsedkyně Asociace lesních MŠ, z.s.)