promítání filmu GEODERMA
závěrečný coffee break a kuloární diskuze

Poslední hodina konference bude věnována promítání filmu GEODERMA (autoři: Ladislav Miko, Ivan Stříteský), diskusi, networkingu a následnému přechodu na Ekofilm – besedu Ladislava Mika s osobnostmi oceněnými Cenou Josefa Vavrouška a Cenou Ekopublika