PŮDA, SUCHO A KLIMATICKÉ ZMĚNY

Klíč k řešení nejpalčivějších otázek životního prostředí leží často přímo pod našima nohama – v půdě. Schopnost zadržet vodu, udržet a neztrácet drahocenné živiny a využívat je v uzavřených cyklech, ale také zadržet uhlík před uvolněním do atmosféry přímo souvisí s půdní strukturou a s objemem organické hmoty v půdě. Organická hmota není jen materiálem, který je v půdě přeměňován, rozkládán a recyklován, je také zásadním a v podstatě jediným zdrojem energie pro půdní organismy. Půdní struktura a související půdní funkce jsou přítomností a aktivitou půdních organismů podmíněny. Přednáška ukáže na základní vztahy a procesy v půdě, na ekologické funkce půdních organismů a klíčovou roli do půdy dodávané organické hmoty, tedy jak půda ve skutečnosti „funguje“ a co se děje když se přirozený koloběh organické hmoty naruší – například nevhodnou agrotechnikou, nedostatečnou rotací plodin, nadměrným odvozem vyprodukované biomasy ať už z pole nebo z lesa či nahrazením organických hnojiv minerálními. Přes úchvatné pokroky moderního zemědělství i lesnictví, funkci půdních organismů neumíme plně nahradit ani simulovat, neumíme vyrobit humus ani vytvořit efektivní půdní strukturu. Řešení velkých problémů dneška – sucha či klimatické změny – je proto v obnově a dobrém fungování přirozených mechanismů, stav půdy přitom v této rovnici hraje velmi významnou roli.

Přednáší: Ladislav Miko (zástupce generálního ředitele na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise)