Okno páté: Připravenost jednat
PORADNY INFORMUJÍ, INSPIRUJÍ A UMOŽŇUJÍ

Cílem poradenství je zpřístupňovat občanům objektivní a úplné informace o životním prostředí, o ekologických problémech a naznačit řešení. Příspěvek představí široké spektrum témat, kterým se poradny věnují, hlavní metody práce, cílové skupiny, jejich roli v systému vzdělávání i vlastní limity. Ekoporadny informují (poskytnutím nejvhodnějších informací podněcují touhu po změně), inspirují (na praktických příkladech vyvolávají zájem o změnu) a umožňují (trvalá a účinná podpora nutná pro zavádění změn do praxe).

Přednáší: Petr Ledvina (předseda Sítě ekologických poraden STEP a vedoucí Ekologické poradny Veronica)