Okno čtvrté: Schopnost řešit problémy
PROSTOR PRO KAŽDÝ HLAS – UČÍME SE SPOLEČNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY A ROZHODOVAT

Škola pro udržitelný život je vzdělávací program postavený na místně zakotveném učení a projektové výuce. Jeho výrazným aspektem je konkrétní žákovský výstup, který zlepšuje prostředí místa, ve kterém žáci žijí. Z pedagogického pohledu je však neméně důležitá otázka, co tvorbě produktu předchází?
Příspěvek tematizuje, jak žáky učit reálným prostředím a rozvinout tak dovednosti, které jim pomohou rozpoznat potřeby, kriticky zkoumat informace o nich, prezentovat vlastní názory, pracovat s argumenty ostatních a najít společnou cestu k řešení problémů.

Přednáší: Tomáš Hawel (metodik a lektor SEVER)