Okno třetí: Porozumění přírodě 
POROZUMÍM-LI PŘÍRODĚ, POROZUMÍM SOBĚ

Mají-li děti porozumět přírodě, je důležité, aby se o přírodě nejen učily, ale aby s ní měly spojené prožitky, emoce a získávaly v ní a z ní zásadní poznatky. Příspěvek se v první části zabývá organizací výuky, vybavením školy a možnostmi úprav ŠVP, dále metodami a formami výuky, které využíváme při práci s dětmi a jejichž cílem je právě hlubší porozumění přírodě. V druhé části se také zabývá radostmi a strastmi, které nás na naší cestě potkávají.

Přednáší: Tomáš Dopita (učitel a zástupce ředitele základní školy)