Okno druhé: Vztah k místu
NEZABÍJEJTE BABIČKY (A POKUD MOŽNO ANI DĚDEČKY, MOHOU SE HODIT)

Vztah k místu je podivná záležitost: vědomá i nevědomá, rozumová i citová, duševní i fyzická. Nevíš-li, kam patříš, nevíš, kdo jsi, říká Wallace Stegner. Lidé potřebují svá místa a místa potřebují své lidi, má-li svět k něčemu vypadat. Vztah vyrůstající ze znalosti je základem péče o místo; jedním z cílů výchovy a vzdělávání budiž tedy probouzet  a posilovat v dětech i dospělých vztah k místu, aby byli dobrými správci místa, až přijde jejich čas.

Přednáší: Blažena Hušková (lektorka a konzultantka v Oldřichově v Hájích)