metodik a lektor střediska SEVER

(www.sever.ekologickavychova.cz)

Vystudovaný lesník, působil na AOPK ČR, kde se zaobíral lesními ekosystémy v síti NATURA 2000. Na Středisku ekologické výchovy SEVER je metodikem programu Škola pro udržitelný život a lektorem vzdělávání dospělých. V ekologické výchově se zaměřuje na učení zážitkem a rozvoj skupinovým procesem. Je též členem Prázdninové školy Lipnice, kde realizuje zakázkové i autorské kurzy zaměřené na spolupráci, komunikaci a podporu „softskills“.

BLOK PROGRAMU:

Okno čtvrté: Schopnost řešit problémy
PROSTOR PRO KAŽDÝ HLAS – UČÍME SE SPOLEČNĚ ŘEŠIT PROBLÉMY A ROZHODOVAT