učitel a zástupce ředitele základní školy (aprobace matematika a biologie pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ), lektor Badatelsky orientované výuky a EVVO.

20 let učí na ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. Během své téměř 30 let trvající učitelské praxe se přesvědčil, že nejvíce se děti naučí, pokud sami objevují, ověřují, učí druhé, mohou sdílet zážitky a poznatky, diskutovat.

BLOK PROGRAMU:
Okno třetí: Porozumění přírodě
POROZUMÍM-LI PŘÍRODĚ, POROZUMÍM SOBĚ