předsedkyně Asociace lesních MŠ, z.s.
(www.lesnims.cz)

Sleduje uplatnění konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který ji přivedl k hlubšímu zájmu o lesní mateřské školy. Čerpá při tom zejména ze zkušeností nasbíraných během studia v Německu. Spoluzaložila a vede Asociaci lesních mateřských škol, která sdružuje a podporuje příznivce celoročního kontaktu předškolních dětí s přírodou.

BLOK PROGRAMU:
Okno první: Vztah k přírodě
JAKÝ VZTAH K PŘÍRODĚ MÁM, TAKOVÝ PŘEDÁVÁM