předseda Sítě ekologických poraden STEP a vedoucí Ekologické poradny Veronica

(www.ekoporadna.cz, www.veronica.cz)

Vystudoval matematické inženýrství na ČVUT a humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2004 pracuje jako ekologický poradce v Ekologickém institutu Veronica. Věnuje se tématům environmentálně šetrného nakupování domácností a veřejných institucí, ekoúklidu a rozvoji webových aplikací. V roce 2015 byl zvolen předsedou Sítě ekologických poraden STEP, kde se snaží rozvíjet ekologické poradenství v ČR.

BLOK PROGRAMU:
Okno páté: připravenost jednat
PORADNY INFORMUJÍ, INSPIRUJÍ A UMOŽŇUJÍ