zástupce generálního ředitele na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Je současně propagátorem ochrany zbytků divoké přírody se zachovalými přírodními procesy. Vyučuje půdní biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology), ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK Praha a Univerzitě v Antverpách. Pracoval jako vědecký pracovník Slovenské akademie věd, vedoucí odboru ochrany přírody České inspekce životního prostředí, soukromý konzultant v oblasti životního prostředí a příbuzných politik a v oblasti hodnocení projektů. V letech 2002-2005 byl náměstkem ministra životního prostředí a významně se podílel na vytvoření české sítě chráněných území Natura 2000 i na úpravách příslušné legislativy, v roce 2009 byl v době českého předsednictví v Radě EU a v následujícím období 7 měsíců ministrem životního prostředí v úřednické vládě J. Fischera. Za jeho působení na ministerstvu inicioval a dokončil unikátní projekt českého Atlasu krajiny a editorsky spolupracoval na vydání Zprávy o stavu české krajiny a přírody. Od roku 2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, kde působí dodnes. Ve volném čase se kromě vědy věnuje její popularizaci, ekologické výchově (je např. autorem dvou dokumentárních filmů, několika knižních a celé řady dalších publikací, je spolueditorem velmi úspěšného Evropského a Globálního atlasu půdní biodiverzity), fotografii a skautingu. Je ženatý a má dvě děti.

BLOK PROGRAMU:
PŮDA, SUCHO A KLIMATICKÉ ZMĚNY