ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER a člen výkonného výboru SSEV Pavučina

(www.sever.ekologickavychova.cz)

V roce 1989 byl u založení Zeleného kruhu, v roce 1996 u založení SSEV Pavučina. SEVER je též členem STEP a FORS. Věnuje se vzdělávání učitelů, metodické činnosti (v poslední době např. metodika místně zakotveného učení), vytváření podmínek pro ekologickou výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (účastnil se tvorby různých koncepčních materiálů a strategií, pracuje v různých orgánech  a skupinách při MŽP, MŠMT, Úřadu vlády).

BLOK PROGRAMU:
ZAHÁJENÍ KONFERENCE  a moderátor konference