Po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se věnovala ochraně přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské hory, přes 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství. Je autorkou, realizátorkou a konzultantkou řady projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a rozvoje zejména venkovských oblastí. Je absolventkou Fulbright-Masarykova stipendia. Pracuje jako lektorka a konzultantka, žije v Jizerských horách, v Oldřichově v Hájích.

BLOK PROGRAMU:
Okno druhé: Vztah k místu
NEZABÍJEJTE BABIČKY (A POKUD MOŽNO ANI DĚDEČKY, MOHOU SE HODIT)