vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA

(www.divizna.zooliberec.cz)

Od roku 1994 se věnuje environmentální výchově, nejprve jako spoluzakladatel a lektor Toulcova dvora  v Praze, později (v roce 2000) odchází do rodného Liberce, kde zakládá SEV DIVIZNA. Tam působí do dnes. Nyní se věnuje rozvoji SEV DIVIZNA, pracuje ve výkonném výboru SSEV Pavučina a je členem certifikační rady.

BLOK PROGRAMU:
PECHA KUCHA:  5. Certifikace poskytovatelů EV – proč se o ni zajímat