• Citlivost k přírodě
  • Schopnost přímého kontaktu s přírodním prostředím
  • Potřeba kontaktu s přírodou
  • Reflexe různých pohledů na přírodu a postojů k přírodě
  • Ujasňování si vlastních hodnot a postojů k přírodě

Vztah k přírodě zahrnuje citlivost a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu ke zvířatům a rostlinám. Hezký vztah k přírodě posiluje motivaci dále zkoumat a diskutovat otázky životního prostředí. Je základním předpokladem k tomu, aby se lidé měli zájem více se dozvědět o životním prostředí, měli o něj starost a podnikali kroky k jeho ochraně. Z tohoto důvodu jde o vstupní a klíčovou oblast environmentální výchovy. Proto je vhodné rozvíjet vztah k přírodě již od raného věku dětí. Čím více děti pobývají v přírodě, tím více podporují jako dospělí péči o životní prostředí. Zároveň platí, že dostatečný kontakt s přírodou příznivě působí na fyzické a psychické zdraví všech lidí, na jejich pocit životní spokojenosti, dokonce i na pracovní a vzdělávací výsledky.