Stejně jako jiné obory i environmentální výchova potřebuje mít své příležitosti pro setkávání a dialog různých proudů a aktérů. Jedině tak se může jako celek zkvalitňovat a rozvíjet. Počínaje rokem  2017 proto zavádíme pravidelnou výroční konferenci EVVO a EP a chceme, aby se stala vrcholnou akcí pro klíčové aktéry oboru a zároveň akcí, která pomůže představit náš obor veřejnosti.

První ročník konference  – s názvem Pět oken do ekovýchovy – jsme tematicky zaměřili na 5 oblastí kompetencí pro environmentálně odpovědné jednání. Jsou to základní oblasti, na které by se měla environmentální výchova zaměřovat. Co si pod těmito kompetencemi ale konkrétně představit? Jaké ekovýchovné aktivity k nim směřují? A obstojí i tyto kompetence i do budoucna, např. při aktuálním volání po vzdělávání ke změně klimatu?

Konference je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a další odborné veřejnosti.

Konference volně rozšiřuje program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, jež se v Brně koná 4.–7. října 2017 – účast na konferenci lze tedy snadno spojit s návštěvou festivalových projekcí a přednášek, o kterých vás budeme informovat.